Det centrale dogme

Biologi C, B og A + Biotek A.

Det centrale dogme handler om, hvordan celler kopierer deres DNA, og hvordan cellerne oversætter DNA til protein. Det centrale dogme omfatter de to processer DNA-replikation og proteinsyntese.

Her i kompendiet kan du læse om, hvordan både DNA-replikationen og proteinsyntesen foregår. Sidst i kompendiet finder du desuden vores notesamling om emnet og vores opgaver om, hvordan proteinsyntesen foregår. 

Her kan du læse et uddrag af teksten om, hvordan DNA-replikation foregår:

Når helikase har skilt strengene ad i et område, binder primere sig til det enkeltstrengede DNA. Primere er korte, enkeltstrengede sekvenser af nukleotider, som kan baseparre med bestemte basesekvenser på DNA-strengene. Når en primer har bundet sig til det enkeltstrengede DNA, kan enzymet DNA-polymerase binde sig til primeren. DNA-polymerase bevæger sig derefter langs DNA-strengen og binder løse nukleotider i forlængelse af primeren. DNA-polymerase opbygger på den måde efterhånden en ny DNA-streng, som er komplementær til skabelonstrengen. De røde pile viser, hvordan DNA-polymerase har bevæget sig henover skabelonstrenget og bygget en ny DNA-streng.

DNA-polymerase kan dog kun binde løse nukleotider til 3'-enden af en primer. Derfor kan de nye DNA-strenge kun vokse fra 5'-enden i retning af 3'-enden. Når de to oprindelige DNA-strenge efterhånden skilles fra hinanden af helikase, kan DNA-polymerase altså kun bygge en ny sammenhængende DNA-streng oven på én af skabelonstrengene. Det er den streng, der dannes i samme retning, som DNA-helikase bevæger sig – dvs. i replikationsretningen. På figur 1 er det den øverste skabelonstreng, der dannes i replikationsretningen.

På den anden skabelonstreng påsætter DNA-polymerase i stedet de nye nukleotider i sektioner. Primere binder sig flere steder til strengen, og DNA-polymerase påsætter...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Det centrale dogme

[7]
Bedømmelser
 • 02-01-2022
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Jeg synes, den mangler at være mere uddybende omkring translation og transkription, det er meget overordnet. F.eks. bliver der ikke kommet ind på LSU og SSU.
 • 17-01-2019
  Givet af 1.g'er på STX
  Fantastisk indblik på gennerelt DNA
 • 18-03-2019
  Givet af 2.g'er på STX
  super godt!
 • 23-11-2021
  Givet af 2.g'er på STX