Stofkredsløb

Biologi C, B og A + Biotek A.

Stofkredsløb er bevægelsen af stof igennem jordens økosystemer. Økosystemer består af puljer af forskellige typer stof, f.eks. stof i levende organismer, jordbunden, atmosfæren og havet. Stof bevæger sig hele tiden mellem de forskellige puljer. Kulstof i atmosfæren bliver f.eks. til kulstof bundet i levende organismer, når planter udfører fotosyntese. Stof cirkulerer på den måde i jordens økosystemer.

Biologi fokuserer på tre forskellige stofkredsløb:

Hvis du har Biologi C, er kun kulstofkredsløbet en del af dit pensum. Hvis du har Biologi B eller Biologi A, skal du arbejde med alle tre stofkredsløb.

Du kan læse om de tre kredsløb i resten af kompendiet. Du kan også læse vores notesamling om stofkredsløb, som opridser, hvad du skal vide om stofkredsløb på dit niveau.

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om forskydelse af jordens carbonkredsløb:

Mennesker bruger olie-, kul og naturgaspuljerne i jorden som energikilder. Når disse fossile brændstoffer forbrændes, frigives energien i stoffernes bindinger. Denne energi kan udnyttes til at drive maskiner, producere elektricitet osv. Når mennesker udvinder og forbrænder fossilt carbon, flytter vi dog samtidig carbon fra de organiske puljer i jorden til puljen af CO2 i atmosfæren. Det betyder, at atmosfærens CO2-indhold er steget markant siden den industrielle revolution omkring år 1800.

Denne stigning medfører flere forskellige problemer i verdens økosystemer. CO2 er en drivhusgas, hvilket vil sige, at den holder på energien, der kommer ind i atmosfæren med solens indstråling. Når atmosfærens indhold af CO2 øges, bliver atmosfæren derfor opvarmet mere end ved et lavere CO2-indhold. Dette kan medføre ændringer i det globale klima – f.eks. i lokale temperatur- og nedbørsforhold og i havstrømmenes bevægelser. De levende organismer i verdens økosystemer er tilpasset livet ved bestemte abiotiske forhold. Derfor kan klimaforandringer betyde, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Stofkredsløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.