Stofkredsløb

Biologi C, B og A + Biotek A.

Stofkredsløb er bevægelsen af stof igennem jordens økosystemer. Økosystemer består af puljer af forskellige typer stof, f.eks. stof i levende organismer, jordbunden, atmosfæren og havet. Stof bevæger sig hele tiden mellem de forskellige puljer. Kulstof i atmosfæren bliver f.eks. til kulstof bundet i levende organismer, når planter udfører fotosyntese. Stof cirkulerer på den måde i jordens økosystemer.

Her i kompendiet kan du læse om de stofkredsløb, som indgår i pensum på Biologi og Bioteknologi.

Bemærk

Biologi C har kun kulstofkredsløbet en fast del af pensum.

Biologi B og Biologi A arbejder med alle tre stofkredsløb.

Stofkredsløb er kun en del af pensum i Bioteknologi A på HTX (ikke på STX). Bioteknologi A HTX har kulstofkredsløbet og kvælstofkredsløbet som kernestof.

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om forskydelse af jordens carbonkredsløb

Mennesker bruger olie-, kul og naturgaspuljerne i jorden som energikilder. Når disse fossile brændstoffer forbrændes, frigives energien i stoffernes bindinger. Denne energi kan udnyttes til at drive maskiner, producere elektricitet osv. Når mennesker udvinder og forbrænder fossilt carbon, flytter vi dog samtidig carbon fra de organiske puljer i jorden til puljen af CO2 i atmosfæren. Det betyder, at atmosfærens CO2-indhold er steget markant siden den industrielle revolution omkring år 1800.

Denne stigning medfører flere forskellige problemer i verdens økosystemer. CO2 er en drivhusgas, hvilket vil sige, at den holder på energien, der kommer ind i atmosfæren med solens indstråling. Når atmosfærens indhold af CO2 øges, bliver atmosfæren derfor opvarmet mere end ved et lavere CO2-indhold. Dette kan medføre ændringer i det globale klima – f.eks. i lokale temperatur- og nedbørsforhold og i havstrømmenes bevægelser. De levende organismer i verdens økosystemer er tilpasset livet ved bestemte abiotiske forhold. Derfor kan klimaforandringer betyde, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Stofkredsløb

[3]
Bedømmelser
  • 11-01-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 19-06-2022
    Givet af 3.g'er på STX
  • 25-03-2022
    Givet af HF-elev på 2. år