Fotosyntese og respiration

Biologi C, B og A + Biotek A.

Fotosyntese er planters opbygning af glukose ud fra energi i sollys. Respiration er levende organismers nedbrydning af glukose og dannelse af det energiholdige stof ATP. ATP bruges til at drive langt de fleste energikrævende processer i levende organismer.

Fotosyntese og respiration er grundlag for, at levende organismer kan skaffe sig energi til at overleve. Processerne er derfor de vigtigste biokemiske processer, du kommer til at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi.

Her kan du se et uddrag af kompendiets forklaring af, hvorfor fotosyntesen er grundlag for alt liv:

  Når planter danner glukose ud fra kuldioxid og vand, danner planterne organisk stof ud fra uorganisk stof. Kun planter, alger og nogle få specialiserede bakterier kan danne organisk stof ud fra uorganisk stof. Denne type organismer kaldes autotrofe organismer. Nærmere bestemt er planter og alger fotoautotrofe – dvs., at de bruger energi fra lys til at drive opbygningen af organisk stof. De specialiserede bakterier danner organisk stof ud fra uorganiske svovl- eller ammoniakforbindelser og kaldes kemoautotrofe.

  Alle levende organismer har brug for organisk stof som energikilde og byggesten. Organismer, der ikke selv kan danne organisk stof, kaldes heterotrofe. Heterotrofe organismer skaffer sig organisk stof ved at æde fotoautotrofe organismer (hvis de heterotrofe organismer er herbivorer, planteædere) eller andre heterotrofe organismer (hvis organismerne er prædatorer, rovdyr). Praktisk talt alt organisk stof og al energi i fødenettet er derfor oprindeligt produceret ved fotosyntesen...

  Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

  Få adgang til hele Webbogen.

  Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

  Køb medlemskab nu

  Allerede medlem? Log ind

  Fotosyntese og respiration

  [9]
  Bedømmelser
  • 20-05-2021
   Givet af HF-elev på 1. år
   Fint - jeg synes, at det er godt forklaret...
  • 12-12-2021
   Givet af 2.g'er på STX
  • 07-05-2021
   Givet af 2.g'er på STX
  • 12-02-2021
   Givet af HTX-elev på 1. år