[17]

Fotosyntese og respiration

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her er vores kompendium om fotosyntese og respiration.

Fotosyntese er planters opbygning af glukose vha. energi i sollys. 

Respiration er levende organismers nedbrydning af glukose. Nedbrydningen flytter energien i glukose til stoffet ATP. ATP bruges til at drive langt de fleste energikrævende processer i levende organismer.

Fotosyntese og respiration er grundlag for, at levende organismer kan skaffe sig energi til at overleve. Processerne er derfor de vigtigste biokemiske processer, du kommer til at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi.

Her kan du se et uddrag af teksten om faktorer, der påvirker fotosyntesen

Planters fotosyntese varierer meget og afhænger i høj grad af fysiske faktorer i omgivelserne.

Lysindstråling

Generelt gælder det, at jo mere lys en plante har til rådighed, jo mere fotosyntese kan planten udføre. Lys er altså ofte den begrænsende faktor for fotosyntesen. Dvs., at lys tit er den ressource, som planten først udnytter fuldt ud, og som derfor forhindrer planten i at øge sin fotosynteseaktivitet yderligere. Vandmængde, næringsstofmængde eller andet kan dog også være begrænsende faktorer.

En øget lysmængde er dog kun gavnligt for planten op til et vist niveau. På et tidspunkt er lyset kraftigt nok til at aktivere alle plantens klorofylmolekyler, og en yderligere øgning af lysindstrålingen har ikke nogen effekt. Meget kraftigt lys kan derimod skade planten.

Lysets sammensætning har også betydning for fotosynteseaktiviteten. Klorofyl absorberer primært lys fra den røde og blå del af spektret for synligt lys. Planter kan derfor kun udføre fotosyntese, hvis der er lys til stede med disse bølgelængder. Lysets sammensætning er dog normalt ikke et problem for planter, der vokser i almindeligt dagslys.

Temperatur

Fotosyntesen reguleres af enzymer i planten, og enzymer arbejder mest effektivt inden for et bestemt temperaturinterval. Planter er tilpasset livet i forskellige klimazoner, og så det er lidt forskelligt, ved hvilken temperatur fotosyntesen forløber mest effektivt. Dog...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Fotosyntese og respiration

[17]
Bedømmelser
 • 20-05-2021
  Givet af HF-elev på 1. år
  Fint - jeg synes, at det er godt forklaret...
 • 18-06-2022
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig godt! disse noter redder mig<33
 • 16-05-2022
  Givet af 2.g'er på STX
  okay
 • 06-05-2022
  Givet af HF-elev på 1. år
  i love it