Stylistic devices

Hvad er stylistic devices?

Stylistic devices er virkemidler, som påvirker en teksts sproglige stil i Engelsk. Det vil sige alle de sproglige virkemidler, som påvirker vores helhedsindtryk af teksten. Stylistic devices er med andre ord virkemidler, som hører under analysepunktet language

Stylistic devices i Engelsk er det samme som stilistiske virkemidler i Dansk.

I Engelskfaget kan vi finde stillistiske virkemidler i både sagprosa/non-fiktion og skønlitteratur. Det vil sige, at vi kan analysere stil i bl.a. artikler, essays, digte, noveller og romaner.

Hvordan adskiller vi stylistic devices fra andre devices?

I Engelsk findes der mange forskellige typer af virkemidler (devices), og det kan være svært at finde ud af, hvordan de hænger sammen eller adskiller sig. Herunder giver vi en kort beskrivelse af forholdet mellem virkemidlerne:

Poetic devices er virkemidler, som er typiske for digte. Stylistic devices og poetic devices overlapper ved, at de dækker begge virkemidler i sproget. Stylistic devices kan dog dække virkemidler i sproget i både fiktion og non-fiktion, hvor poetic devices udelukkende beskriver virkemidler i digte.

Literary devices er alle de virkemidler, vi finder i skønlitterære tekster, dvs. fiktion. Stylistic devices kan være en form for literary device, fordi den sproglige stil indgår som et virkemiddel i mange skønlitterære tekster. Stylistic devices kan vi dog finde i non-fiktion, hvor literary devices kun findes i fiktion.

Humorous devices er virkemidler, som har en humoristisk effekt. De humoristiske virkemidler kan være en form for stylistic device, da humor kan påvirke en teksts stil.

Rhetorical devices er de virkemidler, som hjælper en non-fiktion-tekst med at overtale sin modtager til noget. Stylistic devices kan være en del af de rhetorical devices i en tekst, da stilen kan have betydning for, hvordan en tekst retorisk påvirker en modtager.