[0]

Begreber i Engelsk

I dette kompendie finder du forklaringer på centrale begreber i Engelsk. Du kan bruge kompendiet, uanset om du går på STX, HF, HTX, HHX eller EUX.

Vi giver korte beskrivelser af begreberne og linker dig ud til relevante analysevejledninger, når vi har en vejledning, der giver mere specifik hjælp til et bestemt begreb.

Herunder finder du et uddrag fra vores hjælp til begreber i Engelsk:

Ordspil (wordplay/pun) er, når ords flertydigheder og evt. deres lyd bruges på en ny og overraskende måde. Et eksempel er linjen “We lay down our arms so we can reach out our arms to one another” i digtet “The Hill We Climb” af Amanda Gorman. Linjen leger med den dobbelte betydning af ordet “arms”, der både kan betyde våben og arme.

Tricolon er det, vi på dansk kalder trikolon eller tretrinsraket. Det betyder, at man opremser tre elementer ad gangen. Vi kender tallet tre fra mange sammenhænge i den vestlige kultur og historie, og der er en indbygget rytme i at nævne tre ting; derfor gør virkemidlet det lettere for modtageren at huske tekstens pointer. Et eksempel er “Most of us actually see, hear, and smell a lot”. 

Parallelism er, når man har to sætninger med ens (parallel) struktur. Formålet er at understrege og gøre det let at huske for modtageren. Et eksempekl kunne være “Leave the normal people who do normal things alone”. Udtrykkene normal people og normal things har samme længde og rummer begge et substantiv efterfulgt af et adjektiv. Dermed er hele opbygningen i udtrykkene parallel. Ved parallelisme har vi altså en lignende struktur, mens vi ved gentagelse har en identisk struktur.

Enumaration betyder opremsning. En afsender kan vælge at opliste sine pointer meget systematisk, så han eller hun næsten tæller punkterne for modtagerne, så det bliver lettere at følge med. Det ses fx i politiske taler af en vis længde eller i tekster, som omhandler komplicerede emner. Det er også godt som led i logos-argumentation...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Begreber i Engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.