Literary devices

Hvad er literary devices?

Literary devices er de virkemidler, vi møder i skønlitteraturen i Engelsk. Det vil sige tekster, hvor indholdet på den ene eller anden måde er fiktivt, f.eks. noveller, romaner eller digte. Literary devices er det samme som litterære virkemidler i Dansk.

Når vi analyserer literary devices, kigger vi på de virkemidler, som kan påvirke vores fortolkning af fortællingen. Det er dermed både virkemidler under structure, narrator, point of view, characterization, setting, language og genre, som kan være literary devices.

Hvordan adskiller vi literary devices fra andre devices?

I Engelsk findes der mange forskellige typer af virkemidler (devices), og det kan være svært at finde ud af, hvordan de hænger sammen eller adskiller sig. Herunder giver vi en kort beskrivelse af forholdet mellem virkemidlerne:

Poetic devices er virkemidler, som vi finder i digte. Poetic devices er derfor en form for literary devices, da literary devices dækker virkemidler i alle former for skønlitterære tekster, f.eks. digte. 

Stylistic devices er virkemidler i sproget, som påvirker tekstens overordnede stil. Literary devices overlapper med stylistic devices, fordi begge former for devices dækker virkemidler i sproget. Literary devices dækker imidlertid også virkemidler i f.eks. kompositionen og fortælleteknikken. En anden forskel mellem de to devices er, at stylistic devices findes i både non-fiktion og fiktion, mens literary devices kun findes i fiktion. 

Humorous devices er virkemidler, som har en humoristisk effekt. De humoristiske virkemidler kan fungere som en form for literary devices. Vi kan nemlig finde humor som et virkemiddel i mange skønlitterære tekster. Humours devices kan imidlertid også findes i non-fiktion, f.eks. artikler, taler, essays og lignende.

Literary devices og rhetorical devices dækker en stor mængde af de samme virkemidler, bl.a. billedsprog, ordvalg, sætningsopbygning og lignende. Men de findes i hver deres type tekst: Literary devices findes i fiktion, dvs. skønlitteratur, mens rhetorical devices findes i sagprosa, dvs. non-fiktion.