Poetic devices

Hvad er poetic devices?

Poetic devices er virkemidler, som har en poetisk og digterisk effekt. Det er altså virkemidler i et digt, som på en eller anden måde påvirker vores forståelse og fortolkning af teksten. Det kan f.eks. være virkemidler, som skaber en musikalsk klang, danner et sprogligt billede, understreger en stemning eller lignende.

Vi dækker de fleste almindelige poetic devices i denne vejledning. Nogle af dem, du ofte møder, er rim, rytme og billedsprog.

Hvordan adskiller vi poetic devices fra andre devices?

I Engelsk findes der mange forskellige typer af virkemidler (devices), og det kan være svært at finde ud af, hvordan de hænger sammen eller adskiller sig. Herunder giver vi en kort beskrivelse af forholdet mellem nogle af de virkemidler, som poetic devices kan forveksles med:

Poetic devices er en form for literary device. Literary devices er en bred betegnelse, som dækker virkemidler i alle former for skønlitterære tekster, f.eks. digte. Til sammenligning dækker begrebet poetic devices kun virkemidler i digte.

Poetic devices overlapper på nogle områder med begrebet stylistic devices. Poetic devices og stylistic devices dækker nemlig begge virkemidler i sproget. Men begreberne er også forskellige: Poetic devices dækker også virkemidler udenfor sproget, f.eks. i kompositionen, mens stylistic devices kun dækker sproglige virkemidler. Omvendt kan vi finde stylistic devices i både fiktion og non-fiktion, mens poetic devices kun findes i digte.