Hjælp til Samfundsfag

Her finder du hjælp til samfundsfag, uanset om du går på STX, HHX, HF eller HTX.

Du kan fx læse om emner fra pensum i vores Guldnoter, få vejledning til den skriftlige eksamen på STX A, få hjælp til at løse gamle eksamensopgaver eller få gode råd til den mundtlige eksamen.

Hvis du skal skrive en større skriftlig opgave, kan du også hente hjælp til SRP, SRO, SSO, DIO eller AT.

Afleveringer og skriftlige opgaver

Når du skal skrive en opgave, så skal du typisk anvende samfundsfaglig metode. Vi hjælper dig med at forstå alle de samfundsfaglige metoder, du har brug for at kende:

Vejledning til metode i samfundsfag

Måske har du brug for at få genopfrisket din viden om et emne i samfundsfag. I så fald er der hjælp at hente i vores mange noter til samfundsfaglige emner.

Hvis du har Samfundsfag A, vil din lærer typisk, som en del af del træningen mod den skriftlige eksamen, give afleveringer fra gamle eksamensopgaver. Vi har en stor samling af hjælp til tidligere eksamensopgaver i samfundsfag.

Skriftlig eksamen, terminsprøver og årsprøver

Hvis du har Samfundsfag A, så skal du til terminsprøve og med stor sandsynlighed også skriftlig eksamen. I vores vejledning til skriftlig eksamen hjælper vi dig med alle dele af eksamen. Fx hvordan du bedst besvarer opgaverne fra fællesdelen, og hvordan du laver en undersøgelse, en sammenligning, en diskussion eller skriver et notat. Du får også gode råd til, hvordan du får mest ud af forberedelsestiden.

Mundtlig eksamen

Uanset hvilket niveau du har samfundsfag på, så er der mulighed for, at du kan komme op til en mundtlig eksamen. I vores vejledninger til mundtlig eksamen giver vi dig gode råd til, hvordan du forbereder dig inden eksamen og til, hvordan du får mest muligt ud af forberedelsestiden. Vi forklarer dig desuden, hvordan eksamen foregår, og hjælper dig til at gøre et godt indtryk, når du sidder overfor din lærer og eksaminator. Hvis du skal til eksamen med synopsis på B- eller A-niveau, får du desuden en grundig vejledning i, hvordan du skriver den bedst mulige synopsis. Du får også flere eksempler på, hvordan en synopsis kan se ud.

Guide til mundtlig eksamen i samfundsfag