[25]

Velfærds­staten

I dette kompendie hjælper vi dig med at forstå alt det, du skal vide om velfærdsstaten. En velfærdsstat er en stat, der varetager funktioner, der skal fremme velfærden for samfundets borgere, og som fordeler velfærden. Kompendiet klæder dig på til at bruge viden om velfærdsstaten i opgaver eller til eksamen i Samfundsfag.

Kompendiet dækker:

Her kan du læse et uddrag fra siden Hvad er en velfærdsstat?

Velfærdsstaten sikrer sine borgere en vis velfærd. Det gør velfærdsstaten ved hjælp af velfærdsydelser. Man kan modtage velfærdsydelser uden at miste sine borgerrettigheder såsom retten til at stemme. På den måde adskiller velfærdsydelser sig fra f.eks. fattighjælp.

To af de mest almindelige slags velfærdsydelser er overførselsindkomster og goder såsom serviceydelser eller varer. I dette afsnit får du nogle eksempler på hver af de to slags velfærdsydelser.

Overførselsindkomster. Overførselsindkomster er penge, som det offentlige giver til alle, der opfylder bestemte kriterier. Nogle overførselsindkomster skal sikre personer, mens de ikke er i arbejde. Overførselsindkomster kan f.eks. være SU til studerende, kontanthjælp til arbejdsløse, førtidspension til syge eller folkepension til ældre. Andre overførselsindkomster skal give en ekstra indkomst til personer i bestemte situationer. Det kan f.eks. være børne- og ungeydelsen til forældre eller boligstøtten for lejere.

Goder. Staten kan stille goder gratis til rådighed, f.eks. i form af gratis uddannelse eller gratis lægehjælp. Staten kan også give et tilskud, så goderne bliver billigere, end de ville være på markedsvilkår. Det er f.eks. tilfældet, når staten betaler nogle af udgifterne til børnepasning, eller når den giver tilskud til medicin.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Velfærdsstaten

[25]
Bedømmelser
 • 13-05-2023
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Meget stor hjælp, giver et godt overblik over emnet.
 • 20-11-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
  Super fint
 • 20-02-2024
 • 04-01-2024
  Givet af HF-elev på 2. år