Samfundsfag eksamen

Her finder du en oversigt over Studienets hjælp til eksamen i Samfundsfag på STX, HHX, HF og HTX. Vores vejledninger giver dig al den hjælp, du skal bruge, uanset om du skal til samfundsfagseksamen på A-, B- eller C-niveau.

Skriftlig eksamen og terminsprøve

Hvis du har Samfundsfag A, så skal du til terminsprøve og med stor sandsynlighed også skriftlig eksamen. I vores vejledning til skriftlig eksamen hjælper vi dig med alle dele af eksamen. Vi forklarer f.eks., hvordan du bedst besvarer opgaverne fra fællesdelen, og hvordan du skriver en undersøgelse, en sammenligning, en diskussion eller et notat. Du får også gode råd til, hvordan du får mest ud af forberedelsestiden.

Mundtlig eksamen

Uanset hvilket niveau du har samfundsfag på, så er der mulighed for, at du kan komme op til en mundtlig eksamen. I vores vejledning til mundtlig eksamen giver vi dig gode råd til, hvordan du forbereder dig inden eksamen og til, hvordan du får mest muligt ud af forberedelsestiden. Vi forklarer dig desuden, hvordan eksamen foregår, og hjælper dig til at gøre et godt indtryk, når du sidder overfor din lærer og eksaminator. Hvis du skal til eksamen med synopsis på B- eller A-niveau, får du desuden en grundig vejledning i, hvordan du skriver den bedst mulige synopsis. Du får også flere eksempler på, hvordan en synopsis kan se ud.