Samfundsfag Synopsis

I faget samfundsfag kommer du til at stifte bekendtskab med en synopsis. Din synopsis bliver en vigtig del af din eksamen i samfundsfag, og derfor er det også en rigtig god idé at have fuldstændig styr på den. I din synopsis er det vigtigt, at du kommer indover alle de tre taksonomiske niveauer, samtidig med at du opretholder en rød tråd igennem synopsen. Herunder kan du se eksempler på, hvordan andre elever har lavet synopsis, og du kan eventuelt finde inspiration til din egen synopsis i samfundsfag. Du kan også læse vores vejledning til synopser.