[39]

Ideologier

Her er vores kompendium om ideologier, som er en del af pensum i Samfundsfag på både A-, B- og C-niveau.

Kompendiet er skrevet til dig, der gerne vil have bedre styr på, hvad en ideologi er, og hvad de enkelte ideologier går ud på. Kompendiet forklarer også, hvad ideologierne kan bruges til og hjælper dig i gang med at bruge dem i praksis. Kompendiet er skrevet sådan, at du ikke behøver at læse det fra ende til anden, men kan vælge at dykke ned der, hvor du føler, at du har mest brug for hjælp.

Politiske ideologier

Måske bruger nogle af dine samfundsfagsbøger begrebet "politiske ideologier" i stedet for "ideologier". I Samfundsfag betyder de to begreber det samme. Du kan derfor frit vælge, om du vil bruge det ene eller det andet begreb.

Indhold

Uddrag fra kompendiet

En ideologi består helt grundlæggende af en beskrivelse af, hvordan samfundet er, og et ønske om, hvordan det skal se ud i fremtiden. Lad os se på den socialistiske ideologi som eksempel. Den vil typisk beskrive samfundet som præget af konflikt mellem arbejdere og virksomhedsejere. Den vil ønske, at samfundet i fremtiden bliver fri for konflikten, ved at arbejderne overtager virksomhederne.

Lidt mere teknisk kan man sige, at en ideologi består af nogle idéer om, hvordan samfundet er, (beskrivelsen) og nogle idéer om, hvordan det bør være (ønsket). Idéer, om hvordan samfundet bør være, kan man også kalde idealer.

Idéerne skal leve op til to krav, for at der er tale om en ideologi. De to krav kommer vi nu ind på.

For det første skal idéerne være sammenhængende. At idéerne er sammenhængende betyder, at de passer sammen. Et eksempel på sammenhængende idéer er, at alle mennesker har samme værdi, og at staten ikke må diskriminere mellem borgerne. Et eksempel på usammenhængende værdier er, at alle mennesker har ret til at leve deres liv, som de vil, og at staten skal sørge for borgernes sundhed. De to værdier er usammenhængende, fordi staten sandsynligvis kun kan sørge for borgernes sundhed ved at forbyde visse ting, f.eks. hårde stoffer.

For det andet skal idéerne være grundlæggende. Det betyder, at de er mere generelle end konkrete politiske holdninger og synspunkter. Konkrete politiske holdninger er f.eks., at unge under 30 år også skal have ret til kontanthjælp, at homoseksuelle skal have lov at gifte sig, og at politiet ikke må foretage ekstra mange stikprøvevisitationer af personer af bestemte etniciteter. De tre konkrete holdninger stammer sandsynligvis fra den mere grundlæggende idé, at offentlige myndigheder ikke må forskelsbehandle. Den grundlæggende idé kan altså bruges til at begrunde mange forskellige konkrete politiske holdninger.

Desuden rummer ideologier ofte et menneskesyn og nogle handlingsanvisninger...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Ideologier

[39]
Bedømmelser
 • 14-11-2021
  Givet af 3.g'er på STX
  Giver et godt overblik, kunne godt uddybes noget mere nogle steder
 • 25-10-2020
  Givet af 3.g'er på STX
  Very nice, very useful. Helped me a lot:)
 • 22-09-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
  TAK
 • 13-01-2021
  Givet af HFe-elev på 2. år
  Flot