Sådan bruger du analysehjælpen

I gang med analysehjælp

Analysehjælpen her er lavet sådan, at du kan få hjælp til alle dele af din analyse af teksten. Du kan enten læse analysehjælpen fra start til slut, eller du kan ved hjælp af indholdsfortegnelsen udvælge det, du har mest brug for hjælp til. Du får selvfølgelig mest ud af at læse hele analysehjælpen (ca. 1½ time), men du kan også sagtens forberede dig på udvalgte dele, hvis du kun har begrænset tid.

På de fleste sider finder du øverst en indholdsfortegnelse med nogle overordnede pointer fra teksten. Nedenunder uddybes hver enkelt overskrift med en grundig forklaring. Det betyder, at du kan finde frem til de pointer, du har brug for, uden at læse det hele. På den måde kan analysehjælpen bruges som opslagsværk.

Vi har specialiseret os i at analysere tekster, så det er forståeligt, hvis du ikke kan lave en analyse på samme niveau. Det er også fint, hvis du vælger nogle lidt andre pointer, end vi har valgt. Vi har valgt nogle ting fra, fordi det bliver for meget at gennemgå alle detaljer. Så analysehjælpen er ikke den endegyldige sandhed om alt i teksten, men vores bud på en god forståelse af tekstens vigtigste indhold.

Brug analysehjælpen til din forberedelse

Du kan bruge analysehjælpen til mundtlig forberedelse til en lektion og til at få styr på kernestoffet til mundtlig eksamen. Det er en god ide at læse analysehjælpen helt eller delvist og evt. tage noter til de pointer, du gerne vil fremhæve til timen. Det er vigtigt, at du forstår hver enkelt pointe, så du kan svare på uddybende spørgsmål fra din lærer – og så du forstår teksten, hvis samtalen drejer hen på noget andet end det, du har valgt at fokusere på.

Du kan også bruge analysehjælpen til at træne dig selv i dansk. Selvom analyse af tekster er svært, kan du sagtens kan lære det, hvis du øver dig. Og når først du får hul på en tekst, viser der sig som regel en masse spændende tanker og idéer bag teksten.

Til analysehjælpen har vi lavet en række arbejdsspørgsmål. De er en hjælpende hånd til selvstændigt arbejde med teksten, fordi de peger på, hvilke ting du vil have gavn af at undersøge og samtidig lader dig træne analysen selv.

Vi anbefaler, at du bruger arbejdsspørgsmålene og derefter læser hele analysehjælpen, hvis du gerne vil gøre en indsats for at blive bedre i dansk. Du kan så sammenligne dine svar på arbejdsspørgsmålene med analysehjælpens pointer og på den måde træne dig selv i tekstanalyse.

Brug analysehjælpen til din skriftlige opgave

Hvis du skal skrive en opgave om teksten, kan du bruge analysehjælpen til at forstå teksten og få hul på din analyse.

Du kan sagtens bruge analysehjælpen uden at plagiere. En god måde er at læse de afsnit i analysehjælpen, som omhandler det, du har brug for hjælp og inspiration til. Derefter lukker du analysehjælpen og skriver din egen tekst. På den måde undgår du at kopiere, og du kan formulere din tekst med dine egne ord med inspiration fra analysehjælpen. Hvis du går i stå i opgaveskrivningen, kan du åbne analysehjælpen igen og finde den hjælp, du har behov for.

Din skriftlige opgave skal ikke opbygges som analysehjælpen her, da den i stedet skal leve op til genrekravene for den type opgave, du skriver, fx analyserende artikel. 

Der er nogle forskelle på en analysehjælp og en opgave, som det er vigtigt at være opmærksom på. De fleste pointer skal fx ikke forklares lige så grundigt i en opgave, som de gøres her. Du kan heller ikke medtage alle pointer i en opgave. I stedet skal du vælge de mest relevante analysepunkter at fokusere på og måske endda helt fravælge nogle.

Du kan få hjælp til de skriftlige opgavegenrer i vores vejledninger:

Analyserende artikel

I denne webbog får du hjælp til at skrive analyserende artikel i Dansk på STX og HF. Vi forklarer vi dig, hvordan du skal opbygge din artikel og hvordan du er tekstnær. Du kan også se eksempler på opgaver til topkarakter.

Analyse og fortolkning på HHX og HTX

Få hjælp til at skrive en analyse og fortolkning i Dansk. Vi viser dig, hvordan du kan forberede og bygge din opgave op. Med Studienets trin-for-trin vejledning kommer du gennem alle faser af arbejdet. Opgavetypen indgår altid ved eksamen i skriftlig Dansk på HHX og HTX.