Komposition

Kaldes også opbygning.

Handlingen i ”Appelsiner” er bygget op som et lineært forløb

Når en tekst er bygget op som et lineært forløb, betyder det, at handlingen er uden spring frem og tilbage i tid. De forskellige begivenheder bliver fortalt i kronologisk orden. Det vil sige, at de beskrives i den samme rækkefølge, som de har fundet sted i. Handlingen i ”Appelsiner” er både fortalt sammenhængende og kronologisk, og derfor kan vi sige, at handlingen er bygget op som et lineært forløb.

I begyndelsen af teksten er der godt nok noget, som minder om et flashback, hvilket kan bryde kronologien. I tekstens andet afsnit tænker Jonassen nemlig tilbage på dagen før, hvor der var mange mennesker ved hans grøntsagsvogn for at spørge efter appelsiner. Her brydes det lineære forløb et øjeblik.

Da afsnittet er meget kort, får vi dog ikke fornemmelsen af, at der for alvor sker et brud på kronologien. Det virker i lige så høj grad som en tanke, Jonassen har på den dag, hvor vi følger ham fra han henter appelsinerne, til han har fordelt dem til blandt andre fru Nielsen. På trods af flashbacket kan vi derfor stadig sige, at novellen er bygget lineært op.

Teksten har en klar begyndelse, midte og slutning

Når en tekst er bygget op som et lineært forløb, betyder det som regel, at der er en begyndelse, en midte og en slutning. Sådan er det også i ”Appelsiner”. Her udspiller handlingen sig tre forskellige steder: På ved tilbage fra grønttorvet i hestevognen, ved Jonassens vogn, hvor han sælger grøntsager, og hjemme hos fru Nielsen. De tre steder deler naturligt teksten op i de tre dele.

Scenen på hestevognen er novellens begyndelse, og den varer til og med sætningen ”Ellers nævnte de aldrig hans navn.” Her møder vi Jonassen, og vi præsenteres for et centralt element i teksten, nemlig appelsinerne.

Vi forstår, at appelsiner er en efterspurgt mangelvare, og vi får også et indblik i, at Jonassen både er fattig og bitter. Han har ingen lastbil som mange af de andre grønthandlere, men kun ”den gamle, svajryggede krikke” og han synes, at ”[h]ele samfundet var gennemråddent og korrumperet.”

Hans syn på samfundet kommer særligt til udtryk i hans opfattelse af, hvordan appelsinerne er blevet fordelt mellem grønthandlerne på. Vi forstår på Jonassen, at fordelingen har været meget uretfærdig og sikkert er kommet de større grønthandlere til gode Begyndelsen bruges på den måde til at slå tekstens tema an i form af Jonassens vrede og bitterhed og den uretfærdighed, han oplever fra sin plads i de lavere samfundslag

Novellens midte er så al den tid, vi befinder os ved Jonassens grøntsagsvogn. Så snart han kommer tilbage til sin plads med appelsinerne, præsenteres vi for den konflikt eller problemstilling, som driver fortællingen frem, nemlig fordelingen af appelsinerne. Her hører vi, at Jonassen sender sin kone hjem,

fordi han vidste hun ville være ude af stand til at fordele de 25 appelsiner retfærdigt, d.v.s. en hver til dem der købte alle deres varer ved vognen og ikke fjumrede over torvet til konkurrenten hveranden dag...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind