Analysemodel

På de følgende sider finder du vores grundige analysemodel til at lave en retorisk analyse af en tale, fx af talens retoriske virkemidler, appelformer eller genre. Det er i denne fase, du for alvor bliver tekstnær og skal citere fra talen.

Et godt sted at starte er talens komposition, altså opbygning. Her dykker vi ned i både titel, begyndelse, midte og afslutning.

Under Stilistiske virkemidler kan du blandt andet blive klogere på stil, ordvalg, metaforer og allitteration og den virkning, det har i en tale.

Under Retoriske virkemidler kan du læse om brugen af gentagelse, antitese, trikolon og meget mere. Vi forklarer virkningen og giver dig eksempler.

Vi gennemgår også de tre appelformer, etos, patos og logos, og viser dig, hvordan de virker i talen og bidrager til at overbevise modtageren.

I sektionen om argumentation kan du læse om, hvornår argumentationen er åben og lukket, ligesom du kan blive klogere på virkemidlerne gendrivelse, styrkemarkør og rygdækning. Vi opridser også argumenttyper som stråmandsargument, årsagsargument og glidebaneargument.

Talens genre er ikke altid lige relevant. Men kan din tale knyttes til en særlig lejlighed som nytår, 1. maj eller grundlovsdag, kan du læse om disse lejligheders kendetegn. Ofte præger det talens form og indhold.

Under Fremførelse dykker vi ned i måden, en tale kan fremføres på over for publikum. Vi guider dig fx igennem faktorer som øjenkontakt, mimik og kropssprog. Denne del af webbogen er selvsagt særligt aktuel, hvis du har adgang til din tale i videoformat.

Skal du arbejde med en tale i engelskfaget, eller har du brug for at læse om forskellene på måden, som Dansk og Engelsk griber taleanalyse an på, kan du læse mere på denne side i webbogen.

Vil du bare gerne se et konkret eksempel på en analyse af en tale med det samme, kan du finde det lige her.

Med vores taleanalysemodel bliver du godt klædt på til at tackle taler!