Ondskab og gruppeprocesser | Synopsis

  • STX 2.g
  • Psykologi B
  • 7
  • 3
  • 359
  • PDF

Ondskab og gruppeprocesser | Synopsis

En synopsis i Psykologi i stikordsform over emnet ondskab og gruppeprocesser.

Synopsens problemformulering lyder:

1. Redegør kort for begreber og eksperimenter som kan belyse individets adfærd i gruppen.
2. Undersøg hvordan individet kan påvirkes til at begå ondskabsfulde handlinger.
3. Diskuter hvordan samfundet kan forebygge ondskabsfulde handlinger.

Elevens kommentar

Jeg ville nok skrive den lidt mere ud, altså ikke lave den kun i stikord

Uddrag

Mennesket har vist sig at være i stand til at udføre ondskabsfulde gerninger og dermed gøre ikke kun enkelt individer fortræd men også gøre ondt mod store grupper af mennesker. Historiens krige har vist denne grusomme side af mennesket, men nyere begivenheder viser at mennesket er i stand til at begå ondskabsfulde handlinger mod enkelt individer og mod grupper af mennesker. Hvordan kan vi i fremtiden undgå at mennesket begår ondskabsfulde handlinger?... Køb adgang for at læse mere

Ondskab og gruppeprocesser | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.