Gruppepsykologi

På de følgende sider kan du læse om, hvordan socialpsykologien definerer grupper, og hvilke psykologiske mekanismer som kan udspille sig inden for en enkelt gruppe og på tværs af forskellige grupper. 

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra siden om roller.

Formelle roller og uformelle roller

Når man zoomer ind på de roller, som en person indtager som del af en mindre gruppe (fx en arbejdsgruppe eller en projektgruppe i skolen), så kan det være relevant at skelne mellem formelle roller og uformelle roller. 

Formelle roller

De formelle roller i en gruppe er de roller, som medlemmer er blevet officielt udnævnt til, og som typisk har en klart defineret funktion i gruppen. Eksempler på formelle roller i en arbejdsgruppe kunne fx være referenten, som har til opgave at skrive referat af gruppens møder, eller ordstyreren, som har autoritet til at bestemme, hvem der kan komme med input hvornår. 

Det er ikke alle grupper, som har formelle roller. I et gruppearbejde på en ungdomsuddannelse er det fx normalt, at læreren blot definerer gruppernes medlemmer uden at tildele enkelte medlemmer officielle funktioner. Der kan også være grupper, hvor nogle medlemmer har formelle roller, mens andre ikke har. 

Uformelle roller

De uformelle roller i en gruppe er de roller, som gruppens medlemmer selv påtager sig eller bliver tildelt af de andre medlemmer, ofte mere eller mindre ubevidst. 

Der findes mange forskellige traditioner for, hvordan uformelle roller kan kategoriseres. Vi vil her tage udgangspunkt i socialpsykologen Arne Sjølunds opdeling. Sjølund opererer med fem forskellige standardroller, som han mener typisk vil danne sig i en given gruppe: Lederen, de aktive, medløberne, de passive og endelig de perifere roller (hvor sidstnævnte igen kan underinddeles i flere kategorier).

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind