Roller

Her kan du læse om, hvordan roller forstås i socialpsykologisk perspektiv. 

Hvad er en rolle?

Et menneske indgår typisk i en række forskellige sociale sammenhænge i løbet af sit liv, og ofte vil der være knyttet nogle bestemte roller til hver af disse sociale situationer, som man forventes at udfylde på en bestemt måde. Man kan dermed sige, at en rolle er en slags tilpasning af ens personlighed og væremåde, så den passer ind i en konkret situation.

I løbet af en normal dag vil de fleste mennesker skifte mellem en række forskellige roller som dagen skrider frem og de befinder sig i forskellige sociale sammenhænge. Man kan fx have én rolle som datter eller søn hjemme hos familien, en anden rolle som elev på sin ungdomsuddannelse, en tredje rolle som en ven i vennegruppen, en fjerde rolle som kæreste og måske en femte rolle som ansat i et fritidsjob. Nogle dage kan måske også involvere situationsspecifikke roller som fx kunde i en butik eller patient hos lægen. 

Til hver af disse roller er der knyttet både indre og ydre forventninger til, hvordan man skal opføre sig i rollen. Nogle af rollerne er måske særligt lette at falde ind i, fordi de matcher ens personlighed godt, mens andre kan være sværere at tilpasse sig, fordi de ligger længere fra ens personlighed. En person, som er vant til at have styring og kontrol, kan fx have sværere ved at tilpasse sig rollen som patient end en person, som er mere passivt anlagt. Dermed kan der altså også være forskel på, i hvor høj grad man accepterer en rolle og i hvor høj grad man distancerer sig fra den. 

Typer af roller

Overordnet set kan man skelne mellem tre forskellige typer af roller, som en person kan indtage: Tilskrevne roller, opnåede roller og skabte roller. Det skal dog ikke ses som en skarp opdeling, da der fx også kan være tilskrevne roller, som man delvis selv skaber ved at lægge sin egen fortolkning ind over dem. 

Tilskrevne roller er roller, som man bliver givet

Tilskrevne roller er de roller, som man bliver placeret i uden for ens egen kontrol - enten fordi man er født ind i dem, eller fordi samfundsstrukturer eller livsomstænd...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind