Begreber

Her kan du få et hurtigt overblik over de vigtigste begreber inden for socialpsykologien.

Adfærdskomponent

Adfærdskomponenten er den del af en holdning, som er relateret til ens adfærd i forhold til holdningen. 

Affektiv komponent

Den affektive komponent er den del af en holdning, som er relateret til ens følelser omkring holdningen. 

Assimilation

Assimilation betyder, at et medlem af en minoritetskultur forsøger at overtage majoritetskulturens normer fuldstændigt for bedre at passe ind i samfundet. Assimilation kan være med til at mindske ydre konflikter, men kan til gengæld let føre til indre konflikter, fordi man måske føler, at man har måttet ofre nogle sider af sig selv for at passe ind. 

Attribution

Attribution betyder, at vi mennesker har en tendens til at forsøge at tolke både vores egen og andres adfærd. Man kan skelne mellem personbaseret attribution og situationsbaseret attribution. 

Personbaseret attribution betyder, at vi tolker folks adfærd som udtryk for deres personlighed. Hvis vi fx ser en person, som virker sur, så tillægger vi måske personen en særligt sur personlighed.

Situationsbaseret attribution betyder, at vi tolker folks adfærd som en reaktion på den situation, de befinder sig i. Hvis vi fx ser en person, som virker sur, så forestiller vi os måske, at personen lige har været igennem en stressende eller presset situation. 

Backstage

Et begreb fra sociologen Erving Goffman. Backstage-adfærd beskriver den adfærd, som en person udviser, når ha...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind