Teoretikere

På de følgende sider kan du læse om nogle teoretikere inden for socialpsykologien. 

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra teoretiker-siden om David Riesman

Det indrestyrede samfund

Det traditionsstyrede samfund bliver typisk afløst af det indrestyrede samfund, hvor den enkelte i højere grad selv kan have medbestemmelse i at skabe sine egne normer og værdier gennem indre refleksion. En indrestyret socialkarakter er kendetegnet ved at give en stærk følelse af identitet, fordi man selv vælger sine værdier og står inde for dem.

Det gruppestyrede samfund

Efter 2. verdenskrig pegede Riesman på, at særligt det amerikanske samfund kom til at blive påvirket af den voksende middelklasse, som i stigende grad brugte deres materielle forbrug til at præsentere deres identitet overfor omverdenen. Der kom et skift væk fra individets egne normer til fordel for et større fokus på, hvad andre mennesker tænkte om en. En gruppestyret socialkarakter er dermed kendetegnet af et pres mod konformitet, hvor man i stigende grad prøver at efterligne de mennesker eller grupper, som man omgiver sig med. Det kan være en fordel i forhold til at øge sammenhængskraften i samfundet. Det kan dog også betyde, at man i mindre grad er i kontakt med sig selv og sine egne værdier, fordi man har så stor fokus på at orientere sig mod andre. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind