Noter

Her kan du få et hurtigt overblik over nogle af de vigtigste emner inden for socialpsykologien. Du kan læse mere om hvert emne på de følgende sider i kompendiet. 

Hvad er socialpsykologi?

 • Socialpsykologi er en gren af psykologien, som har fokus på at undersøge, hvordan mennesker handler i sociale sammenhænge, og hvordan forskellige sociale situationer kan påvirke individers adfærd.
 • Socialpsykologien har et vist overlap med sociologien. Man kan dog sige, at sociologien typisk har et bredere fokus, mens socialpsykologien i lidt højere grad dykker ned i de psykologiske mekanismer hos individer.

Gruppepsykologi

 • Gruppepsykologien beskæfter sig med menneskers opførsel som del af eller på tværs af grupper af forskellige typer.
 • Grupper kan inddeles i forskellige typer. Bemærk at den enkelte gruppe sagtens kan leve op til flere af definitionerne nedenfor og fx både kan være sekundærgruppe og formel gruppe.
  • Primærgrupper er grupper, som man har en tæt tilknytning til og som fylder meget i ens hverdag (fx den nære familie). Sekundærgrupper er grupper, som man har en mere løs tilknytning til og måske kun ser engang imellem (fx dem, som man går til håndbold med om tirsdagen).
  • Formelle grupper er grupper, som er officielt dannet med et bestemt formål (fx en skoleklasse). Uformelle grupper er grupper, som har samlet sig mere naturligt (fx en vennegruppe).
  • Medlemsgrupper er grupper, som man selv er medlem af. Referencegrupper er grupper, som man orienterer sig i forhold til og bruger som rollemodeller for, hvordan man skal opføre sig.
  • Indgrupper er grupper, som man er medlem af og er kommet til at
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind