Kulturpsykologi | Teori og feltarbejde

  • STX 3.g
  • Psykologi B
  • 12
  • 6
  • 2946
  • PDF

Feltundersøgelse: Kulturpsykologi | Teori og feltarbejde

Opgaven indeholder feltarbejde og teori om kulturpsykologi.

Formålet med denne rapport er at undersøge hvordan forskellige kulturer reagerer på hinanden, når de befinder sig i samme samfund.

Problemformuleringen lyder:
"Hvilken kulturel forforståelse og selvforståelse, har folk med dansk og anden etnisk oprindelse om hinanden og hvilke erfaringspositioner og fixpunkter kommer til udtryk i et kulturmøde."

Feltarbejdet består i interviews med tre personer med dansk oprindelse og tre personer med anden etnisk oprindelse.

Resultater fra feltarbejde analyseres, og derefter konkluderes det, om der er en sammenhæng mellem kulturer og de fordomme de har overfor hinanden.

Lærers kommentar

Dette er en virkelig god opgave med et par enkelte fejl. I får ikke beskrevet gruppeinterviewet i jeres metodeafsnit, og I får forklaret hvorfor, at I vælger de to forsøgspersoner ud til gruppeinterviewet. MEN jeres analyser er på et meget højt niveau, hvor I har udvalgt gode citater. Derfor vurderes denne opgave til 12.

Indhold

Formål
Problemformulering
Problemstilinger
Metode
Problemstilling 1
Problemstilling 2
- Person X
- Y
Debatten
Konklusion

Uddrag

I dette psykologi projekt vil vi gerne undersøge, hvilken forforståelse selvforståelse, erfaringspositioner og fixpunkter folk med forskellig kulturel baggrund har om hinanden, og hvordan de vil reagere, hvis der opstår et kulturmøde mellem dem. Derfor har vi valgt at lave 2 forskellige sæt spørgsmål, hvor det ene sæt blev udleveret til 3 personer med dansk oprindelse og det andet blev udleveret til 3 personer med anden etnisk oprindelse. Herefter valgte vi så 1 person ud fra hver gruppe som møder hinanden til en debat, hvor vi igen vil stille de spørgsmål de allerede har besvaret. Dette har vi gjort for at undersøge om de er ærlige overfor hinanden ansigt til ansigt, når de kommer med deres holdninger... Køb adgang for at læse mere

Kulturpsykologi | Teori og feltarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.