EP: samf/psykologi: Samspillet mellem familie og arbejde

EP: samf/psykologi: Samspillet mellem familie og arbejde

Problemformulering

Danmarks befolkning er gennem de sidste årtier begyndt at føle sig mere og mere stresset. 56 % af de 30 – 39årige oplever, at deres liv er blevet mere stresset og det er jo netop, på det tidspunkt hvor man begynder, at stifte familie og hvor man gerne skulle kunne tage det stille og roligt og hygge sig med sine børn.
Overordnet problemstilling: Hvilken indflydelse har samfundsudviklingen gennem de sidste 30 år haft på unge børnefamilier og hvad kan man gøre, for at give de stressede børnefamilier bedre vilkår?
1. Redegør for samfundsudviklingen de sidste 30 år, herunder familieformer og opdragelsesformer.
2. Diskuter hvilke konsekvenser de sidste 30 års samfundsudvikling har haft, for unge børnefamiliers arbejds- og familieliv
3. Vurder hvad man kan gøre for at hjælpe børnefamilierne.

Elevens kommentar

Synopsen kan jo ikke stå alene, men lærer og censor sagde at den var til 12, det var min nervøse fremlægning der trak ned."

Indhold

Problemformulering
1. Redegørelse for samfundets udvikling og familiens forandring
1.2 Redegørelse af opdragelsesstile og familieformer
2. Konsekvenser af samfundsudviklingen
3. Vurdering af hvad man kan gøre for at hjælpe børnefamilierne.
4. Metodeafsnit
5. Konklusion
6. Litteraturliste

Uddrag

1. Redegørelse for samfundets udvikling og familiens forandring
Samfundet er i konstant forandring i takt med vores viden og den der af kommende tekniske udvikling. Forandringerne gør at der stilles nye krav til individet både fra familien og arbejdet.
• Dobbeltindkomstfamilie, mor er kommet på arbejdsmarked. Opbrud i de traditionelle kønsroller. Antallet af hjemmegående husmødre er dermed faldet fra 40 % i 1974 til 4 % i 1991. Den såkaldte husmorløse familie.
• Geografisk globalisering. Teknologiskudvikling gør det muligt for mange mennesker at arbejde over alt, hvilket samfundet i højere og højere grad også kræver.
• Velfærdsstaten tager sig af flere og flere omsorgsopgaver og offentlig børnepasning er blevet en almindelighed. Der er her tale om Dobbeltsocialisering.
• Parforholdet er nu udelukkende baseret på følelser, ingen økonomisk afhængighed. Ægteskab til ... Køb adgang for at læse mere

EP: samf/psykologi: Samspillet mellem familie og arbejde

[2]
Bedømmelser
  • 01-06-2015
    opåfdodspfåsdofpådfspoådfopåfsdopådfoåp
  • 25-05-2010
    meget fin opgave lige hvad jeg skulle bruge :D