SRP og SRO om ulighed

Ulighed er et emne med mange aspekter. Det gør det til et oplagt emne at skrive SRP eller SRO om. Der er mange forskellige vinkler du kan vælge at skrive om. På de følgende sider kommer vi med idéer til, hvordan du kan skrive om:

Her ser du et uddrag fra siden Ulighed i sundhed

I Biologi vender du fokus mod kroppen. Her kan du undersøge, hvordan nikotin eller alkohol påvirker nervesystemet. Du kan lave forsøg, hvor du undersøger rusmidlets påvirkning af reaktionstid og finmotorik. Der er meget forskning i, hvordan alkohol og nikotin påvirker kroppen og det bliver løbende undersøgt, hvilken rolle rusmidlernes har i samfundet. Du vil derfor kunne finde mange aktuelle informationer om emnet.

Du kan også komme ind på de langsigtede konsekvenser for kroppen ved hyppig brug af rusmidler. I det tilfælde vil du sandsynligvis ikke kunne lave et forsøg. Her kan du i stedet lave en analyse af en videnskabelig artikel, hvor forskere har udført et forsøg, der viser de langsigtede effekter. Du skal dog være opmærksom på, at det kan tage lang tid at finde en passende artikel.

Her ser du et uddrag fra siden Ulighed i USA

I Engelsk har du også en række muligheder. Du kan eksempelvis kigge på, hvordan ulighed kommer til udtryk i litteraturen ved at lave en roman- eller filmanalyse. Her kunne bogen Push eksempelvis være relevant. Push handler om omsorgssvigt, social arv og mønsterbrud. Dit fokus i analysen vil sandsynligvis hænge sammen med, hvilken form for ulighed du har valgt at undersøge i Samfundsfag.

Det er også oplagt at kigge på The American Dream og hvordan den spiller sammen med ulighed. Her kan du eksempelvis analysere artikler om, hvordan den stigende ulighed i USA har påvirket idealet om The American Dream. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind