Begreber

På de følgende sider gennemgår vi en række begreber, der er relevante, når man arbejder med ulighed.

Her kan du se et uddrag fra siden Andre begreber

Socialklasse

En socialklasse er en befolkningsgruppe, der deler placering i det sociale hierarki. Man skelner typisk mellem følgende socialklasser: Overklasse, højere middelklasse, middelklasse, arbejderklasse og underklasse.

Social ulighed

Social ulighed betyder, at der er forskelle mellem, hvilke levekår forskellige individer og samfundsgrupper har. Det vil sige, at nogle, der har bedre levekår end andre, fx ulighed i sundhed.

Stigmatisering

At blive stigmatiseret betyder, at samfundet stempler en person eller en gruppe, der afviger fra normalen, som værende mindre værd.

Working poor

Working poor er et begreb for personer, der er i arbejde, men får så lav en løn, at de stadig er fattige og har svært ved at klare sig økonomisk.

Økonomisk ulighed

Økonomisk ulighed betyder, at der er forskelle i fordelingen af indkomst og formue mellem mennesker. Man kan måle den økonomiske ulighed ved hjælp af gini-koefficienten.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind