Teorier om ulighed

På de følgende sider gennemgår vi forskellige teoretikeres syn på ulighed:

Her kan du læse et uddrag fra siden Andre teorier

Der findes forskellige konfliktteorier. Den, der oftest optræder i pensum i forhold til ulighed, tager udgangspunkt i Marx’ teori om socialklasser

Ifølge Marx er det kapitalistiske samfund kendetegnet ved, at kapitalejerne (bourgeoisiet eller borgerskabet) ejer produktionsmidlerne, mens lønarbejderne (proletariatet) kun ejer deres arbejdskraft. De to klasser har forskellige interesserer på grund af forskellen i ejerskab. Lønarbejderen ejer kun sin arbejdskraft og er dermed tvunget til at sælge den, mens kapitalejeren ønsker at skabe så stor en merværdi som mulig. Merværdien er den værdi kapitalejeren tjener på det produkt arbejderen laver fratrukket arbejderens løn.

Kapitalejerne udnytter lønarbejderne ved ikke at betale arbejderen den fulde værdi af det produkt arbejderen skaber. Det skaber konflikt mellem de to klasser. 

Teorien om klassekonflikter får kritik for, at befolkningen deles op i meget få og groft definerede grupper, mens social ulighed er et mere kompliceret problem. Det kan ikke reduceres til en konflikt om løn- og ejerforhold mellem to klasser.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind