[3]

Social arv

Her finder du vores kompendium om social arv. Social arv handler om, hvordan forældrenes livssituation påvirker deres børn. Man snakker altså om, at forældrenes sociale status, jobsituation, indkomst mfl. går i arv til børnene. Du kan støde på social arv både A-, B- og C-niveau i Samfundsfag. 

I kompendiet kommer vi ind på følgende:

I dette kompendium kigger vi på social arv i et sociologisk perspektiv, men man kan også beskæftige sig med social arv fra et psykologisk perspektiv. I Psykologi vil man typisk have fokus på de individuelle psykologiske påvirkninger i opvæksten, der har betydning for den sociale arv. Du kan læse mere om social arv i et psykologisk perspektiv i vores kompendium om udviklingspsykologi.

Her kan du se et uddrag fra siden Social mobilitet og mønsterbrydere

Uddannelsessystemet kan øge den opadgående sociale mobilitet, men uddannelsessystemet kritiseres også for at reproducere socialklasser

Uddannelsessystemet reproducerer socialklasserne, fordi unge pejles ind på en uddannelse, der matcher socialklasse. Det virker på den måde, at børn af forældre med en lang uddannelse oftere vil have et større ordforråd, vil kunne få hjælp til lektier i hjemmet og vil blive opmuntret til at tage en akademisk uddannelse end børn af forældre med et lavt uddannelsesniveau. Det gør det nemmere at begå sig i skolen. Uddannelsessystemet vil derfor belønne disse børn med bedre karakterer og opmuntring til at tage en akademisk uddannelse, hvilket øger sandsynligheden for, at børnene også tager en lang videregående uddannelse. Omvendt vil børn hvis forældre har et lavt uddannelsesniveau have sværere ved at begå sig. De vil derfor oftere tage en kortere eller mere erhvervsrettet uddannelse. Uddannelse kan altså ses som en pull faktor. 

Bourdieu er interesseret i, hvordan socialklasser reproduceres og ovenstående mekanisme kan også forstås ud fra hans begreber.

Hvis uddannelsessystemet skal øge den opadgående sociale mobilitet, så kræver det tiltag, der øger muligheden for, at børn der ikke har højtuddannede forældre tager en lang uddannelse. Disse tiltag kan f.eks. være lektiehjælp, læsekurser og ekstra lærere.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Social arv

[3]
Bedømmelser
  • 25-01-2024
    Givet af 3.g'er på STX
  • 28-05-2023
    Givet af HF-elev på 2. år
  • 16-03-2023
    Givet af 3.g'er på STX