Fattigdom

I et samfund, hvor der er stor ulighed vil der typisk også være fattigdom. Nogle blander begreberne økonomisk ulighed og fattigdom sammen.  Økonomisk ulighed betyder, at nogle i befolkningen har flere (eller færre) økonomiske ressourcer end andre. Fattigdom betyder, at nogle personer i samfundet har svært ved at klare sig økonomisk. Hvis der er tale om absolut fattigdom, så har personerne ikke råd til at opfylde de mest basale behov, mens relativ fattigdom betyder, at man ikke har råd til at leve op til normerne for et normalt liv i det samfund man bor i. Personer, der oplever økonomisk ulighed, i form af at have færre økonomiske ressourcer, vil typisk være fattige - enten i absolut eller i relativ forstand. Du kan læse mere om fattigdom i vores kompendium om emnet.