Perspectives

Introduktion

At lave en perspektivering (perspectives) af en non-fiction-tekst indgår normalt ikke som en direkte instruktion i en skriftlig eksamensopgave i engelskfaget. Men den kan indgå indirekte. Bliver du fx bedt om at diskutere (discuss) din tekst synspunkter, kan du perspektivere til andre sammenhænge. Til gengæld bliver du typisk bedt om perspektivere din sagprosatekst til mundtlig eksamen eller i større skriftlige opgaver som fx SRP.

Du er mere end én måde at perspektivere på, men fælles er, at du skal sammenholde din tekst med noget andet for at finde forskelle og ligheder. Her gennemgår vi et par af de mest almindelige måder at perspektivere sagprosatekster på.

Bemærk, at verbet “at perspektivere” oversættes til to put into perspective eller to relate to på engelsk. De udtryk kan du fx møde i opgaveinstrukserne til den tekst, du ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind