Intention

Introduktion

Der ligger altid en intention (intention) bag en tekst; det er den, der er grunden til, at teksten er blevet til. Dette analysepunkt er særligt interessant i en rhetorical analysis, fordi intentionen er den hensigt, der ligger bag hele teksten og de valgte virkemidler. Alt i teksten er typisk tilpasset den intention, som afsenderen har med den. Det, du har fundet frem til i din analyse, bør naturligt lede frem til nogle pointer om intentionen bag.

Hvad er intentionen?

Ifølge den klassiske retorik findes der overordnet tre intentioner: at informere (to inform), at underholde (to entertain) og at overtale (to persuade). De kan godt overlappe; et blogindlæg kan fx både ønske at informere om et bestemt emne og underholde modtageren.

En tekst kan godt rumme mere end én intention, men tit vil du kunne analysere dig frem til, at en er mere dominerende end de andre. Derudover kan hovedintentionen – fx to inform – godt brydes ned i underintentioner:

Et konkret eks...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind