Forms of appeal

Det er ofte en central del af en retorisk analyse at studere tekstens brug af appelformerne etos (ethos), logos (logos) og patos (pathos). Bemærk at der findes forskellige betegnelser for appelformerne på engelsk, fx forms of appeal, modes of appeal, modes of persuasion og rhetorical modes.

De tre appelformer beskriver tre forskellige strategier, som en afsender kan bruge til at appellere til sine modtagere.

En appel til etos (ethos) er en appel til afsenderens troværdighed. Etos beskriver altså alle de strategier, som afsenderen bruger til at få sig selv til at fremstå som en troværdig kilde i forhold til tekstens emne.

En appel til logos (logos) er en appel til modtagerens fornuft. Logos beskriver altså alle de strategier, som afsenderen bruger til at få modtageren til at indse via. fornuften, at tekstens budskab er overbevisende.

En appel til patos (pathos) er en appel til modtagerens følelser. Patos beskriver altså alle de strategier, som afsenderen bruger til vække følelser i modtageren for at få tekstens budskab til at fremstå mere overbevisende. Patosappeller kan både vække positive og negative følelser, afhængig af hvad der passer til afsenderens formål. 

Der er rigtig meget at sige om appelformerne, så derfor har vi lavet et selvstændigt, engelsksproget kompendium om dem. Her finder du uddybende forklaringer og konkrete eksempler fra tekster med appelformerne.