Composition

Introduktion

Kompositionen (composition) er tekstens opbygning. Det kan være relevant for din rhetorical analysis at undersøge kompositionen, fordi den ofte siger noget om, hvordan tekstens afsender forsøger at overbevise modtageren. Det kan være lidt sværere at kortlægge den i mediemateriale end i tekster, men det kan godt lade sig gøre. Prøv som minimum at inddele teksten i indledning, midte og afslutning og se på den virkning, som hvert afsnit har i forhold til modtageren. Hav også blik for, om titlen på teksten er analytisk interessant.

Titel (title)

Titlen kaldes i nogle tilfælde også “overskrift” (headline), fx ved avisartikler. Der kan være stor forskel på, om en titlen er analytisk relevant. Forestiller vi os, at teksten er en tale, som blot bliver kendt under titlen Theresa May's Lancaster House Speech, er det ikke så interessant, fordi det er temmelig intetsigende. 

Men af og til ser man, at tekstens titel i højere grad går på det, der er dens budskab eller intention. I sin TED talk fra 2018, “When technology can read minds, ho...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind