Argumentation

I nogle sammenhænge kan det være relevant at analysere argumentationen i teksten som led i din rhetorical analysis. Her skal du være opmærksom på, at begrebet argumentationsanalyse bliver brugt lidt forskelligt i forskellige sammenhænge.

I den specifikke definition handler argumentationsanalyse om at undersøge de logiske sammenhænge mellem de påstande, som bliver præsenteret i en tekst, for at vurdere holdbarheden af argumentationen. 

Det kan man fx gøre ved brug af Toulmins argumentationsmodel, som deler argumenter op i de tre grundelementer påstand (claim), belæg (grounds) og hjemmel (warrant). I Toulmins udvidede model kan man også kategorisere styrkemarkører (qualifiers), gendrivelse (rebuttal) og rygdækning (backing), som kan være med til at modificere argument...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind