Rhetorical situation

Her hjælper vi dig med at skaffe dig et overblik over den kommunikationssituation (rhetorical situation), som teksten indgår i. At være bevidst om kommunikationssituationen er fundamentet for en god rhetorical analysis.

Et oplagt sted for dig at starte er de omstændigheder (circumstances), som din tekst er blevet til under. Eksempelvis kan nogle kobles til en eller flere begivenheder – fx en politisk skandale eller et skoleskyderi. Det kan også være, at teksten er et indspark i en aktuel debat, fx om immigration, abort eller fattigdom.

Vi hjælper dig også til at indkredse din teksts afsender (sender) og modtager (receiver) og deres respektive karakteristika. Her er faktorer såsom alder, køn eller politisk ståsted tit oplagte at se nærmere på.

Du bør altid se på, hvilket medie (medium) din tekst er blevet bragt ud til modtageren igennem. Takket være internettet er mulighederne i dag uendelige og begrænser sig ikke kun til trykte aviser og magasiner. Vi forklarer dig også, hvorfor mediet er så vigtigt at se nærmere på.