Circumstances

Introduktion

Non-fiction er normalt en reaktion på noget, der foregår “ude i virkeligheden”. Derfor skal din rhetorical analysis altid se på den konkrete kontekst, altså de omstændigheder (circumstances), som har fået afsenderen til at producere teksten. Begrebet circumstances kan dække over mange ting såsom historiske, kulturelle, sociale, geografiske eller aktuelle forhold. Ofte kræver det noget paratviden fra din side eller - hvis du har mulighed for det - noget research. Her hjælper vi dig til at få overblik over de omstændigheder, din tekst indplacerer sig i.

Indgår teksten i en samfundsdebat?

Det kan være relevant at undersøge, om teksten er en del af en aktuel debat i samfundet og i medierne. Et eksempel kunne være en engelsk tv-reklame for vaskemiddel, som slår på, at du med netop dette middel kan bruge meget mindre og dermed belaste miljøet mindre. I disse år er der verden over en debat om m...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind