Redegørelse for digtets indhold

Som det første i din digtanalyse er det en rigtig god idé kort at redegøre for, hvad digtet beskriver og handler om. Dette skaber overblik og giver dig et rigtig godt udgangspunkt for din videre analyse og fortolkning.

Overordnet beskrivelse af digtet

Her skal du beskrive, hvad digtet overordnet set handler om, og hvordan det forløber.

Beskriver digtet et handlingsforløb eller en situation uden egentlig handling?

Handler digtet om en persons oplevelser, tanker og følelser? Beskriver digtet et ’jegs’ oplevelse af noget? 

Hvad er det mest centrale i digtet? Fx:

  • Jegets erfaringer, tanker, følelser eller udvikling.
  • Et bestemt tema, som digtet kredser om.
  • Beskrivelser og stemninger.
  • Eller?

Eksempel:

Rudyard Kiplings berygtede digt "The White Man's Burden" beskriver de hvide koloniherrers forpligtelser overfor de folkeslag rundt i verden, som de regerer over. Digtets centrale påstand er, at det er en tung og utaknemmelig pligt at være koloniherre - men ikke desto mindre en pligt, som man bør udføre for de koloniseredes folkeslags eget bedste.  

Redegørelsen for digtets indhold kan evt. kombineres med en beskrivelse af, hvordan digtet er bygget op (structure). Del digtet ind i passende afsnit, og beskriv indholdet af hvert afsnit på en kortfattet og overordnet måde.