Rytme og metrik (rhythm and meter)

Rytme (rhythm)

Arbejder du med digte på et lidt højere niveau (for eksempel Shakespeares sonnetter), kan du blive bedt om at beskrive digtets rytme (rhytm). Helt grundlæggende handler det om, hvordan tryk (stress) er fordelt på de enkelte stavelser i digtet.

At der er tryk på en stavelse betyder, at den stavelse udtales mere stærkt eller klart end nogle af de andre stavelser i samme ord, sætning eller vers. Flerstavelsesord har som regel et fast trykmønster, som du kan se angivet i nogle ordbøger. F.eks. har ordet ”apartment” tryk på den midterste stavelse. Prøv at sige ordet højt og mærk, hvordan du naturligt lægger tryk på midten.

Prøv derefter at læse følgende vers fra Shakespeares "Sonnet 18", hvor du igen prøver at lægge trykket på de stavelser, som er markeret med fed (du må gerne overdrive lidt, så rytmen træder tydeligt frem):

Shall I compare thee to a summer’s day?

Når man skal markere trykmønstret i et digt, bruger man ofte symbolet - til at markere en trykstærk (stressed) stavelse og ᴗ til at markere en tryksvag (unstressed) stavelse.  

En kombination af 2-3 tryksvage (ᴗ) og trykstærke (-) stavelser kaldes også en versefod (foot). De mest almindelige kombinationer af tryk har sæ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind