Perspektivering (putting it into perspective)

Introduktion til perspektivering

En perspektivering vil sige, at du kigger udad for at se, hvordan digtet er relevant i en større sammenhæng.

Det er altid vigtigt, at du uddyber din perspektivering og bruger den til noget. Dvs. at du prøver at inddrage den som en naturlig del af din digtanalyse. Perspektiveringen må ikke stå og flagre helt for sig selv, men skal sige noget, der er relevant og interessant i forhold til din øvrige analyse og fortolkning.

Når du skal lave en perspektivering af et digt, kan du benytte følgende råd:

Åbn udad mod nye vinkler: I en perspektivering kigger du udad og prøver at åbne op for nye vinkler på emnet/teksten.

Inddrag andet materiale: I en perspektivering inddrager man ofte andet materiale/andre områder, som på én eller anden måde er relevante for det, man arbejder med. (Fx en anden tekst, et tv-program, en samfundsdebat osv.).

Sæt emnet i kontekst: Perspektiveringen sætter emnet/digtet i sammenhæng med andre temaer eller områder. Fx kan en perspektivering sætte en tekst ind i en samfundsmæssig sammenhæng eller i en litteraturhistorisk kontekst.

Type

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind