Overblik over digtets opbygning

Introduktion

Et digt er altid bygget op af et antal strofer (stanzas) og vers (verses). Desuden kan en del af digtets struktur også være rim (rhyme), rytme (rhythm) og selve digtets grafiske præg. 

Det kan dog også være meningsfuldt at se på, hvordan selve digtets indhold er bygget op. Her kan man fx anvende begreber som lineær komposition og cirkelkomposition.

NB: På Engelsk har man ikke samme tradition for at bruge begreberne indre og ydre komposition, som man finder i Dansk. Men alligevel kan det give fin mening både at beskrive nogle af de formelle træk ved digtets form og opbygningen af de indholdsmæssige dele af digtet, når du skal lave en digtanalyse. Du vil blot ikke kalde det for indre og ydre komposition, men i stedet fx bruge nogle af de mere specifikke begreber for de egenskaber ved digtet, som du beskriver. 

Strofer og vers (stanzas and verses)

Hvor mange strofer og vers består digtet af?

Er stroferne ensartede eller uensartede?

  • Er der lige mange vers i hver strofe?
  • Er der det samme rimskema (rhyme scheme) i hver strofe? (Se evt. mere under rim/rhyme).
  • Er rytmen bunden eller fri? Dvs. er der den samme rytme i stroferne? (Se evt. mere under rytme og metrik/rhythm and meter).

Fast form eller fri form?

Et vigtigt spørgsmål i en digtanalyse kan være, om digtet er bygget op med en fast form eller en fri form.

Fast form: Lige mange vers i hver strofe, samme ry...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind