Opbygning (structure)

På de følgende sider kan du læse om, hvordan du kan analysere digtets opbygning.

Uddrag

Sonet (sonnet)

Sonetter er typisk længere digte med en kompleks kombination af rimskemaer. De findes i forskellige varianter, men særligt de såkaldt engelske sonetter (English sonnets) er - som navnet antyder - særligt brugte i den engelsktalende verden og forbindes ofte med William Shakespeare (derfor kaldes de også Shakespearian sonnets). Engelske sonetter følger typisk rimmønstret ababcdcdefefgg - altså tre sæt krydsrim plus et afsluttende parrim.

Det afsluttende parrim præsenterer ofte en slags konklusion på sonettens tema - der er altså typisk en klar sammenhæng mellem form og indhold i sonetter.

Eksempel på engelsk sonet:

Shall I compare thee to a summer’s day? a
Thou art more lovely and more temperate. b
Rough winds do shake the darling buds of May, a
And summer’s lease hath all too short a date. b
Sometime too hot the eye of heaven shines, c
And often is his gold complexion dimmed; d
And every fair from fair sometime declines, c
By chance, or nature’s changing course, untrimmed; d
But thy eternal summer shall not fade, e
Nor lose possession of that fair thou ow’st, f
Nor shall death brag thou wand’rest in his shade, e
When in eternal lines to Time thou grow’st. f
So long as men can breathe, or eyes can see, g
So long lives this, and this gives life to thee. g

("Sonnet 18" af William Shakespeare)

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind