Opbygning (composition)

Det er vigtigt, at du analyserer digtets opbygning eller komposition (composition). I digte betyder selve kompositionen nemlig meget for, hvordan digtet påvirker modtageren, og hvad digtet kan betyde. Samtidig vil et kig på kompositionen give dig overblik over digtet og hjælpe dig med at strukturere din videre analyse.

Når man analyserer digtets komposition/opbygning, taler man både om en ydre komposition (outer composition) og en indre komposition (inner composition). Den indre komposition handler om, hvordan selve digtets indhold er struktureret, mens den ydre komposition handler om alt andet end indholdet, nemlig strofer (stanzas) og vers (verse), rim (rhymes) og rytme (rhythm), grafisk layout osv.

En analyse af digtets opbygning vil altså sige, at du skal undersøge, hvordan dit digt er bygget op, og hvilken virkning denne opbygning har. 

Det vil også ofte være relevant for dig at sammenholde digtets form (opbygning og udseende) og indhold. Nogle gange understøtter de to hinanden, og nogle gange er de bevidst hinandens kontraster. Et eksempel på det sidste kunne være et digt, der handler om at være rolig og tålmodig (indhold), mens dets strofer, vers og så videre er opstillet på en kaotisk, vild måde (form). Typisk vil forfatteren bag have en hensigt med sådan en kontrast.