Stil (style)

Den sproglige stil og tone i et digt handler ofte om, hvorvidt sprogbrugen i digtet er lyrisk og poetisk (høj stil/formal style) eller hverdagsagtig og prosaisk (lav stil/informal style).

Hvordan er den sproglige stil i digtet? Og hvordan påvirker denne sprogbrug læseren?

Er der skift i sproglig stil i løbet af digtet? Hvilken betydning har disse skift i så fald?

En høj sproglig stil er kendetegnet ved:

  • Brug af poetiske ord eller fremmedord. (Poetiske ord = højtidelige, smukke ord).
  • En sproglig stil, der ligger langt væk fra almindeligt talesprog.
  • Forholdsvis komplicerede sætningskonstruktioner.
  • Ingen slang eller dialekt.

En høj sproglig stil skaber ofte et intenst indtryk og fremkalder ofte stærke billeder og følelser hos læseren.

En lav sproglig stil er kendetegnet ved:

  • Hverdagsprægede og let forståelige ord og sætninger.
  • Forholdsvis enkle sætning...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind