Sprog og virkemidler (language and devices)

I digte spiller sprogbrugen og de sproglige virkemidler en central rolle, fordi digte som regel prøver at sige meget med ganske få ord. Derfor er det altid godt at komme ind på sproget i din digtanalyse.

Når du skal analysere sproget i dit digt, er der en lang række underpunkter, som du kan vælge at undersøge. Særligt billedsprog (figurative language) er typisk meget vigtigt for forståelsen af digtet, men du kan også tage fat i andre sproglige virkemidler (devices)

Mange digte er bygget op omkring modsætninger (constrasts), som er med til at stille digtets temaer skarpt op. Helt grundlæggende kan det også være interessant at se på digtets ordvalg (choice of words), da det i høj grad påvirker læserens indtryk af digtet. Særligt adjektiver er typisk interessante at studere, da de kan give et stærkt signal om, hvilke følelser digteren prøver at beskrive. 

Ligesom med andre typer tekster kan det også i digte være relevant at analysere tekstens sproglige stil (style). Mange forbinder digte med en høj stil (formal style), men du kan også sagtens møde digte skrevet i lav stil (informal style) eller på særlige dialekter eller sociolekter. 

Uanset hvad dit fokus er, er det vigtigt, at du også inddrager effekten af de sproglige træk, som du beskriver. Hvordan er de fx med til at illustrere digtets tema, eller hvilken følelsesmæssig påvirkning skaber de hos læseren? 

Se også på, om sproget i digtet understøtter eller modsiger det, som digtet handler om; altså om form og indhold matcher eller ej.