Rim (rhyme)

Introduktion

Digtets rim (rhymes) er normalt forholdsvis lette at finde. Rim gør, at digtet lyder flot og lyrisk, og at det er lettere at huske digtet. Der findes to overordnede typer af rim, nemlig bogstavrim og stavelsesrim. Prøv at spørge dig selv:

  • Benyttes der rim i dit digt?
  • Og hvilken virkning har rimene i digtet?

Bogstavrim

Bogstavrim vil sige, at et bestemt bogstav gentages i flere ord, der står tæt på hinanden. Bogstavrim findes både som konsonantrim (alliteration) og vokalrim (assonance).

  • Alliteration er, når en bestemt konsonant går igen som første bogstav i flere ord efter hinanden.
  • Assonance er, når en bestemt vokal går igen i flere ord efter hinanden.

Eksempel på allitteration:

“Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!—    
Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,    
    Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted—    
    On this home by Horror hauntedtell me truly, I implore—    
Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I implore!”    
            Quoth the Raven “Nevermore"

(Fra "The Raven" af Edgar Allan Poe)

Stavelsesrim

Stavelsesrim er, når to stavelser rimer med hinanden. Fx: ”Twinke, twinkle little star/how I wonder what you are”.

De fleste stavelsesrim er enderim (end rhymes). Dvs. at stavelserne, som rimer, står i enden af flere vers (de 'rimende' vers står dog ikke nødvendigvis lige efter hinanden).

Eksempel på end rhymes:

He thought h

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind