Perspektivering

”Paa Memphis Station” er inspireret af den internationale modernisme

”Paa Memphis Station” blev udgivet i digtsamlingen Digte i 1906, der i en dansk sammenhæng kan siges at have været forud for sin tid. Den indvarslede nemlig modernismens indtog i dansk litteratur.

Modernisme er et meget bredt begreb, der dækker en lang periode i litteraturen. I Danmark siger vi, at den modernistiske litteratur strækker sig ca. fra år 1900 og helt frem til ca. 1980. Fordi modernismen dækker over en så lang periode, inddeler vi den i flere perioder. Den periode, som er relevant her, er den tidlige modernisme, som strækker sig fra ca. 1900-1940.

I den tidlige modernisme finder vi flere forskellige litterære retninger, fx ekspressionisme, futurisme, dadaisme og surrealisme. Tilsammen udgør disse forskellige retninger den tidlige modernisme.

”Paa Memphis Station” har især mange ekspressionistiske og futuristiske træk. Det er ret særligt, at vi kan se den type træk i et dansk digt fra 1906, for det er faktisk udgivet, før ekspressionismen og futurismen kommer til Danmark. I hvert fald hvis vi skal følge de mest udbredte beskrivelser af litteraturhistoriens udvikling.

Derfor opfattes digtsamlingen som regel som en forløber for den ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind