Arbejdsspørgsmål

Det er både givende og krævende at analysere et digt. Du kommer bedst i gang med din analyse ved at læse digtet højt, helst flere gange. På den måde kan du bedre fornemme ordenes klang og rytmen i digtet. Derefter kan du med fordel gå mere detaljeret til værks ved at svare på en række spørgsmål om ”Paa Memphis Station”.

Vores arbejdsspørgsmål dækker alle de områder, der normalt bliver inddraget i en digtanalyse. Desuden leder de dig frem mod svaret på det helt centrale spørgsmål, nemlig: Hvad handler ”Paa Memphis Station” dybest set om? Undervejs i processen er det en fordel at læse digtet igen, gerne flere gange. Du kan finde vores svar på alle spørgsmålene ved at læse på de efterfølgende sider.

Indhold og tema

Hvad kendetegner den centrale stemning i ”Paa Memphis Station”?

Hvad er temaet i ”Paa Memphis Station”?

Genre

Hvilken virkning har det, at ”Paa Memphis Station” er et episk-lyrisk digt?

Hvordan kan vi se, at ”Paa Memphis Station” er et modernistisk digt?

Komposition

Hvad kendetegner den ydre komposition i ”Paa Memphis Station”, hvis vi ser på inddelingen i strofer og vers?

Hvilken virkni...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind