Andre sproglige virkemidler

Digtets brug af gentagelser har flere funktioner

Der er flere gentagelser i digtet. Fx gentages ”Memphis“ eller “Memphis, Tennessee“ mange gange. Især sidstnævnte, “Memphis, Tennessee“, kommer typisk i slutningen af en strofe, og det giver en fornemmelse af en form for rytme i digtet.

I to tilfælde optræder ”Memphis” også i en opfordring, der indleder henholdsvis strofe 7 og strofe 12: ”Gaa så dog hen og bliv i Memphis!” og ”Fat dig og bliv i Memphis”. Vendingen ”Fat dig“ indleder i øvrigt også strofe 11. Den gentagne brug af den samme type opfordring og den gentagne brug af “Memphis ” giver tilsammen en fornemmelse af en form for struktur i digtet, selvom det overordnet set ikke er bygget op efter en fast form.

Der er også en anden form for gentagelse i digtet, nemlig i strofe 10 hvor ordet ’se’ går igen mange gange. Vi har understreget ordet, så det bliver tydeligt at se de mange gentagelser:

Og se nu, se hvor Mississipi
i sin seng af oversvømmede Skove
vaagner mod Dagen!
Se hvor Kæmpefloden nyder sin Bugtning!
Hvor den flommer kongeligt i Bue og svinger Flaader
af Træer og laset Drivtømmer i sine Hvirvler!
Se hvor den fører en uhyre Hjuldamper
i sin Syndflodsfavn
som en Danser, der er herre paa Gulvet!
Se de sunkne Næs - Oh hvilken urmægtig Ro
over Landskabet af druknede Skove!
Ser du ikke, hvor Strømmens Morgenvande
klæder sig milebredt med Dagens tarvelige Lys
og vandrer rundt under de svangre Skyer!

Her er der tydeligvis en form for mønster og struktur: Ordet ’se’ bruges i indledningen af versene. Fornemmelsen af sammenhæng bliver understreget af, at der i resten af strofen er mange allitterationer, som ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind