Rim og rytme

Digtet bruger bogstavrim, men ikke stavelsesrim

Overordnet set findes der to typer rim: stavelsesrim og bogstavrim. Der er tale om et bogstavrim, når et bestemt bogstav optræder flere gange lige efter hinanden. Bogstavrim findes både som konsonantrim (allitteration) og vokalrim (assonans). Der er til gengæld tale om et stavelsesrim, når to stavelser rimer med hinanden. De fleste stavelsesrim er enderim, hvilket betyder, at de stavelser, som rimer, står i enden af to vers.

I ”Paa Memphis Station” er der slet ingen stavelsesrim. Derimod er der mange bogstavrim i digtet. Et eksempel på det finder vi i begyndelsen af strofe 10 (vi har understreget bogstavrimene):

Og se nu, se hvor Mississipi
i sin seng af oversvømmede Skove.

Her går konsonanten ’s’ igen mange gange, og der er derfor tale om en allitteration (konsonantrim).

Ovenstående eksempel er en af de længere allitterationer i digtet. Mange steder er allitterationerne noget kortere som fx ”danaidiske Drømme” (strofe 1), ”svælg din Smærte” (st...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind