Bestem en funktion, der beskriver en figurs omkreds, areal, overfladeareal eller volumen

Du kan benytte denne guide, når du arbejder med en geometrisk figur, hvor to af længderne er ukendte (fx en radius og en højde). Vi viser her, hvordan du kan beskrive figurens omkreds, areal, overfladeareal eller volumen som en funktion af en af de ukendte længder.…

...

Metode

1. Identificér de ukendte størrelser

Der indgår to ukendte størrelser i opgaven. Det kan fx være en radius og en højde. Som det første skal du identificere de to ukendte størrelser, der indgår i din opgave.

2. Identificér en…

...

Eksempel

Figuren herunder består af et kvadrat med sidelængden s og en retvinklet trekant, hvor kateterne har længderne s og g.

Det oplyses, at arealet af figuren kan beskrives ved formlen

A = s^2 + \frac{1}{2} \cdot s \cdot g

For en bestemt type af denne figur gælder, at

g = - \frac{8 \cdot s^2 - 138 \cdot s + 529}{6 \cdot s - 46}

Gør rede for, at arealet af figuren kan beskrives med denne funktion:

A(s) = s \cdot \frac{4 \cdot s^2 + 46 \cdot s - 529}{4 \cdot \left ( 3 \cdot s - 23 \right )}

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind