Bestem omkreds, areal eller volumen af en figur

Her gennemgår vi, hvordan du kan bestemme omkredsen, arealet eller volumenet (rumfanget) af en geometrisk figur eller opstille et udtryk, der beskriver en figurs omkreds, areal eller volumen

...

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Bestem omkredsen af figuren, når x = 2 og h = 7.
  • Bestem skabets volumen og overfladeareal udtrykt ved længden l og bredden b.
  • Opstil et udtryk, der beskriver arealet af skulpturen udtrykt ved r og h.

...

Metode

1. Identificér de figurer, der indgår i opgaven

Opgaven tager udgangspunkt i én eller flere geometriske figurer. Som det første skal du identificere den eller de figurer, der indgår i opgaven.

2. Identificér figurernes mål og ukendte længder

I nogle opgaver er alle figurernes mål oplyst. I andre opgaver er nogle af målene ukendte. Ukendte længder bliver typisk omtalt med et bogstav, fx kaldes en ukendt højde typisk …

...

Eksempel

En familie vil indhegne et stykke af deres have, som skal bruges til køkkenhave. Køkkenhaven skal have form som et rektangel og skal støde op til huset, så haven skal kun indhegnes på tre sider. Havens længde kaldes x og bredden kaldes y.

Opstil et udtryk for arealet af haven udtrykt ved x og y.

Opstil et udtryk for længden af hegnet rundt om haven udtrykt ved x og y.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver HF B og HF C. Selv om du ikke går på HF, så kan du godt bruge opgaverne til at øve dig.

Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her:

HF B
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

HF C
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind