Sammenhængen mellem grafen for en funktion og grafen for den afledte funktion

Genkend opgaver af denne type

Opgaver af denne type kan genkendes på, at du skal redegøre for sammenhængen mellem grafen for en funktion og grafen for den afledte funktion. I opgaven er der derfor altid mindst to grafer.

     

To typer af opgaver

Vi har lavet vejledninger til to typer af opgaver om sammenhængen mellem grafen for en funktion og grafen for den afledte funktion.

Identificér grafen for den afledte funktion ud fra grafen for funktionen

Her kan du se et eksempel på en opgaveformulering:

  • Gør rede for, hvilken af de tre grafer A, B eller C der er grafen for den afledte funktion f '.

I opgaver af denne type får du givet grafen for en funktion f. Du skal identificere hvilken af de øvrige grafer i opgaven, der er grafen for den afledte funktion f '.

Få hjælp til at løse opgaver af denne type her: Identificér grafen for den afledte funktion ud fra grafen for funktionen.

Identificér graferne for funktionen og den afledte funktion

Her kan du se et eksempel på en opgaveformulering:

  • Redegør for, hvilken af de to grafer der er grafen for f, og hvilken af de to grafer der er grafen for f '.

I opgaver af denne type får du givet to grafer. Du skal afgøre, hvilken graf der er grafen for en funktion f, og hvilken graf, der er grafen for den afledte funktion f '.

Få hjælp til at løse opgaver af denne type her: Identificér graferne for funktionen og den afledte funktion.

Læs mere i kompendiet om differentialregning

Du kan læse mere om, hvordan differentialregning kan bruges til at beskrive sammenhængen mellem grafen for en funktion f og grafen for den afledte funktion f ' på siden Ekstrema i vores kompendium om differentialregning.